Үйлчилгээ

Санал болгож буй үйлчилгээ:

Бизнесийн төсөл, маркетингийн судалгаа:
1.       Маркетингийн судалгаа
2.       Социологийн судалгаа
3.       Улс төрийн судалгаа
4.       Хүний нөөцийн судалгаа
5.       Бизнес төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах
6.       Маркетингийн хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх

 Бизнесийн сургалт

1.       Бизнесийн сургалт, зөвлөгөө
3.       Бизнес төслийн ахисан, дунд шатны сургалт

No comments:

Post a Comment